Start van deze pagina
Skip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Overheid.nl - de wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden.

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Tekstgrootte
+


Jaargang 2018
Nr. 5258

Gepubliceerd op 1 juni 2018 09:00
Inhoudsopgave

Gerelateerde informatie


Externe bijlagen

Publicatie Wijziging Legger Waterkeringen Westerschans te Goes, documentnummer 2018013640

Het dagelijks bestuur heeft op 2 mei 2018 besloten om aan de Algemene Vergadering van het waterschap voor te stellen om de legger waterkeringen 2012 partieel te wijzigen. De wijziging heeft betrekking op de ligging van de kern- en beschermingszones A en B bij de Westhavendijk te Goes.

Aanleiding is de aanvraag watervergunning voor de aanleg voor de Westerschans te Goes. Om die uitbreiding mogelijk te maken conform het vergunningenbeleid van het waterschap voor bouwen in de waterkeringszone, is het nodig dat de ligging van de kern- en de beschermingszones wordt aangepast. Uit onderzoek blijkt dat het waterstaatskundig geen probleem is om het plan Westerschans met de benodigde infrastructurele aanpassingen te realiseren, aangezien in het gebied de waterkerende hoogte gewaarborgd blijft.

Het aanpassen van de zones is op bijgaand kaartje aangegeven.

Het ontwerp-besluit ligt gedurende 6 weken (met ingang van 6 mei tot 18 juli) ter inzage op de waterschapskantoren in Terneuzen en Middelburg en bij gemeente Goes. Het ontwerp-besluit is ook in te zien op de website van het waterschap en op www.officielebekendmakingen.nl.

Belanghebbenden kunnen gedurende deze periode van 6 weken hun zienswijzen indienen tegen het ontwerp-besluit. Deze zienswijzen moeten worden gestuurd naar het dagelijks bestuur van waterschap Scheldestromen, Postbus 1000, 4330 ZW Middelburg.

Inhoudsopgave

Er is geen inhoudsopgave aanwezig.


SnelzoekenInfo

Snelzoeken
U kunt dit veld gebruiken om te zoeken op
–een vrije zoekterm voor het zoeken op tekst (bijvoorbeeld "milieu")
–een betekenisvolle zoekterm voor het zoeken naar specifieke publicaties (bijvoorbeeld dossiernummer '32123' of 'trb 2009 16').
U kunt termen combineren door EN te zetten tussen de termen (blg 32123 EN milieu).
U kunt zoeken op letterlijke tekst door '' om de term te zetten. ('appellabele toezeggingen').

Voor meer mogelijkheden en uitleg verwijzen wij u naar de help-pagina's van Officiële bekendmakingen op overheid.nl