Watervergunning steiger K aan het Damsterdiep, Vlotterspad te Delfzijl.

Terinzagelegging

Het besluit en de bijbehorende stukken liggen ter inzage van 9 mei 2018 tot en met 19 juni 2018 bij het waterschap Noorderzijlvest, Stedumermaar 1 te Groningen.

Bezwaar maken

Tijdens deze periode kunnen belanghebbenden schriftelijk bezwaar indienen bij het dagelijks bestuur van het waterschap Noorderzijlvest.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Jos Kleefsman, bereikbaar via telefoonnummer 050 - 3048911.

Naar boven