Tervisielegging en verkrijgbaarstelling Jaarverslaggeving 2017, waterschap Rijn en IJssel

 

Met ingang van donderdag 26 april 2018 ligt ter inzage en is verkrijgbaar de Jaarverslaggeving 2017, in verband met de behandeling hiervan in de vergadering van het algemeen bestuur op 8 mei 2018.

 

De jaarverslaggeving ligt tijdens kantooruren ter inzage op het kantoor van het waterschap, Liemersweg 2 in Doetinchem.

 

Wilt u een geprint exemplaar van de jaarverslaggeving ontvangen, dan kunt u contact opnemen met het directiesecretariaat van het waterschap, telefoon (0314) 369 350.

 

drs. H.Th.M. Pieper, dijkgraaf

Naar boven