Voornemen tot vrijwillige openbare kavelruil langs de Oude IJssel te Drempt in de gemeenten Bronckhorst en Doesburg

Provincie Gelderland en Waterschap Rijn en IJssel organiseren een vrijwillige openbare kavelruil t.b.v. de realisatie van het Gelders Natuur Netwerk (GNN). Het doel van deze kavelruil is te komen tot een aaneengesloten natuurgebied, de waterhuishouding aan te passen en de recreatieve toegankelijkheid te verbeteren. Provincie en het Waterschap brengen circa 33 hectare in.

Deze gronden liggen binnen het GNN en worden door het waterschap grotendeels ingericht als nieuwe natuur en moeten daarna blijvend als natuur worden beheerd. Er ligt een schetsontwerp met ambitie en begrenzing. Geïnteresseerden voor deelname aan deze kavelruil dienen een meerwaarde in te brengen t.b.v. bovenstaande natuurrealisatie, de aanpassing van de waterhuishouding en/of verbetering van de recreatieve ontsluiting. Dinsdag 15 mei van 19:00-21:00 is er een inloopbijeenkomst in het Dorpshuis te Drempt. Hier kunt u terecht met uw vragen en opmerkingen over de aanstaande kavelruil en toekomstige inrichting.

Nadere informatie is te verkrijgen via het waterschap (de heer A. Holkenborg, tel. nr. :

+31 623677525 of: kavelruildrempt@wrij.nl. Afhankelijk van de interesse en inbreng van ruilgrond wordt een afspraak gemaakt voor nader overleg. U kunt uw interesse melden tot en met 22 mei. Na deze datum kan er niet meer worden gereageerd.

 

Naar boven