Ontwerp beschikking Waterwet Waterstromen Lichtenvoorde B.V.

Betreft een aanvulling op de eerder gepubliceerde bekendmaking van 9 april 2018 met nummer 3197. Datum indienen zienswijze was hier niet vermeld.

 

Waterschap Rijn en IJssel heeft een aanvraag ontvangen van Waterstromen Lichtenvoorde B.V. voor het rechtstreeks lozen van afvalwater op de RWZI Lichtenvoorde. Het bedrijf vraagt een wijzigingsvergunning aan op grond van de Waterwet voor het tijdelijk wijzigen van de zuiveringsinstallatie en het verruimen van de stikstofvracht. Het waterschap is voornemens de aangevraagde wijzigingen te weigeren.

Ontwerpvergunning inzien? 

U kunt de ontwerpvergunning en overige stukken die van belang zijn van 10 april 2018 tot 23 mei 2018 inzien op het kantoor van Waterschap Rijn en IJssel, Liemersweg 2 in Doetinchem. Graag vooraf een telefonische afspraak maken.

Zienswijze naar voren brengen? 

Voordat wij overgaan tot definitieve besluitvorming, stellen wij u in de gelegenheid om uw zienswijze op dit ontwerp aan ons kenbaar te maken

Uw zienswijze over de ontwerpvergunning kunt u schriftelijk of mondeling naar voren brengen tot en met 22 mei 2018. Uw zienswijze kunt u sturen naar het college van dijkgraaf en heemraden van Waterschap Rijn en IJssel, Postbus 148, 7000 AC Doetinchem. Voor het mondeling naar voren brengen van uw zienswijze kunt u contact opnemen met de unit Vergunningverlening en Handhaving.

Meer informatie? 

Voor informatie over deze ontwerpvergunning kunt u contact opnemen met de unit Vergunningverlening en Handhaving tel. 0314-369783. Wij zijn bereikbaar op maandag tot en met donderdag van 09.00 uur tot 12.00 uur en van 13.00 uur tot 16.00 uur. Op vrijdag van 09.00 tot 12.00 uur.

 

Naar boven