Waterschapsblad van Waterschap Scheldestromen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Waterschap ScheldestromenWaterschapsblad 2018, 3553Overige overheidsinformatieVerruiming kwijtscheldingsnormen

De algemene vergadering van waterschap Scheldestromen heeft op 22 maart 2018 besloten de kwijtscheldingsnormen te verruimen. Een belastingteruggave ontvangen vanwege gemaakte zorgkosten wordt niet gerekend tot het inkomen.

Dit besluit treedt met terugwerkende kracht in werking op 1 januari 2018.