Waterschapsblad van Hoogheemraadschap van Delfland

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Hoogheemraadschap van DelflandWaterschapsblad 2018, 3212Overige overheidsinformatieHoogheemraadschap van Delfland – – kennisgeving - Regeling omtrent de benoeming van bestuursleden in de categorie Ongebouwd van het waterschapsbestuur door het bestuur van LTO Noord

Het algemeen bestuur van het Hoogheemraadschap van Delfland bestaat uit 30 zetels, waarvan 9 zetels worden toegekend aan de specifieke categorieën: bedrijfsgebouwd, natuurterreinen en ongebouwd. De overige 21 zetels zijn voor de categorie ingezetenen.

Er zijn 4 zetels voor bedrijfsgebouwd, 4 zetels voor ongebouwd en 1 zetel voor natuurterreinen. De vertegenwoordigers namens de categorie Ongebouwd worden benoemd door Land- en Tuinbouw Organisatie Nederland Noord (LTO Noord).

Voor de selectie en benoeming van deze vertegenwoordigers in het bestuur van het Hoogheemraadschap van Delfland dient LTO Noord op grond van artikel 14, lid 3, van de Waterschapswet een regeling vast te stellen. LTO Noord heeft hiervoor de ‘Regeling benoeming bestuursleden in de categorie Ongebouwd van het waterschapsbestuur door het bestuur van LTO Noord’ vastgesteld. Deze regeling voorziet in de procedure van selectie en benoeming door LTO Noord van vertegenwoordigers van de categorie ‘Ongebouwd’ in de algemene besturen van waterschappen.

Op grond van artikel 14, lid 3, van de Waterschapswet wordt deze regeling bekend gemaakt door het bestuur van het Hoogheemraadschap van Delfland.

Tegen het vaststellen van de Regeling omtrent de selectie en benoeming van vertegenwoordigers van de categorie Ongebouwd in het algemeen bestuur van een waterschap door LTO Noord staat geen bezwaar of beroep open.

De regeling kunt u raadplegen via de bijlagen bij deze publicatie. Het is ook mogelijk om de stukken te komen inzien bij het Hoogheemraadschap van Delfland. U kunt hiervoor een afspraak maken via onderstaande contactgegevens.

Voor het maken van een afspraak voor inzage en voor vragen naar aanleiding van deze kennisgeving kunt u op werkdagen van 9.00-16.00 uur contact opnemen met het klantcontactcentrum (KCC), te bereiken op telefoonnummer (015) 260 81 08 of via loket@hhdelfland.nl