Ontwerp beschikking Waterwet RMS Groenlo B.V.

Waterschap Rijn en IJssel heeft een aanvraag ontvangen van RMS Groenlo B.V. Het bedrijf vraagt een vergunning op grond van de Waterwet aan voor het direct lozen van (afval)water op oppervlaktewater.

Waterschap Rijn en IJssel heeft het voornemen de vergunning te verlenen en stelt daarbij voorschriften aan de lozing ter bescherming van het oppervlaktewater.

Ontwerpvergunning inzien?

U kunt de ontwerpvergunning en de overige stukken die van belang zijn, van 11 april 2018 tot en met 23 mei 2018 op de volgende plaatsen inzien:

  • 1.

    Waterschap Rijn en IJssel, Liemersweg 2, 7006 GG Doetinchem;

  • 2.

    Gemeente Oost Gelre, Varsseveldseweg 2, 7131 BJ Lichtenvoorde;

  • 3.

    Gemeente Berkelland, Marktstraat 1, 7271 AX Borculo.

 

Tegelijk met de ontwerpvergunning Waterwet ligt een ontwerp Omgevingsvergunning ter inzage.

 

Zienswijze naar voren brengen?

Voordat wij overgaan tot definitieve besluitvorming, stellen wij u in de gelegenheid om uw zienswijze op dit ontwerp aan ons kenbaar te maken

Uw zienswijze over de ontwerpvergunning kunt u schriftelijk of mondeling naar voren brengen tot en met 23 mei 2018.

Uw zienswijze kunt u sturen naar het college van dijkgraaf en heemraden van Waterschap Rijn en IJssel, Postbus 148, 7000 AC Doetinchem. Voor het mondeling naar voren brengen van uw zienswijze kunt u contact opnemen met de unit Vergunningverlening en Handhaving.

 

Meer informatie?

Voor informatie over deze ontwerpvergunning kunt u contact opnemen met de unit Vergunningverlening en Handhaving: de heer Van der Zalm, tel. 06 - 20418813

 

[

Naar boven