Waterschapsblad van Waterschap Scheldestromen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Waterschap ScheldestromenWaterschapsblad 2018, 3185Overige overheidsinformatieRegeling benoeming bestuursleden in de categorie ongebouwd van het waterschapsbestuur door bestuur van ZLTO

Vastgesteld op 19 maart 2018

Regeling als bedoeld in artikel 14 lid 3 van de Waterschapswet inzake de selectie en de benoeming door ZLTO van vertegenwoordigers voor de categorie 'ongebouwd' in de algemene besturen van waterschappen.