Aanvulling op de publicatie van 29 maart 2018 in het Waterschapsblad jaargang 2018 nr. 2804 en de Staatscourant jaargang 2018 nr. 1852, betreffende Milieueffectrapportage (MER) en ontwerpbesluiten ter inzage voor grondwateronttrekkingen t.b.v. het verleggen van kabels en leidingen door Gasunie/Vitens en Liander te Duiven en Zevenaar voor het project ViA15.

Per abuis corresponderen de inhoudsgaven van het Milieueffectrapport en de ontwerpbesluiten van Gasunie/Vitens en Liander niet volledig met de gepubliceerde documenten. Hierbij publiceren we alsnog de corresponderende en eerder ontbrekende rapporten en tekeningen. De reeds gepubliceerde inhoudsopgaven behorende bij het ontwerpbesluit van Gasunie/Vitens en het Milieueffectrapport zijn hetzelfde gebleven. Aan de inhoudsopgave behorende bij het ontwerpbesluit van Liander zijn twee documenten toegevoegd.

Alle documenten bij deze aanvulling zijn als ‘externe bijlage’ in te zien en te downloaden.

 

Naar boven