Waterschapsblad van Waterschap Amstel, Gooi en Vecht

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Waterschap Amstel, Gooi en VechtWaterschapsblad 2018, 1576Beschikkingen | aanvraagAanvraag watervergunning voor het uitvoeren van een bouwputbemaling, ter hoogte van Strawinskylaan 1, 1077 XW Amsterdam - AGV - WN2017-004326

Bij het Waterschap Amstel, Gooi en Vecht (AGV) is een watervergunning aangevraagd voor het uitvoeren van een bouwputbemaling, ter hoogte van Strawinskylaan 1, 1077 XW Amsterdam. Waternet behandelt deze aanvraag namens AGV.

Stukken inzien

Vanaf 21 februari 2018 kunt u de aanvraag en de bijbehorende stukken inzien via het digitale Waterschapsblad van AGV op www.overheid.nl. De stukken hangen als ‘Externe bijlagen’ aan deze publicatie (linker kolom).

Zienswijze geven

Tot 8 maart 2018 kunt u bij ons uw zienswijze bij de aanvraag geven. Dit kan zowel schriftelijk als mondeling. Stuur uw zienswijze naar: Het dagelijks bestuur van AGV/Waternet, afdeling Vergunningen, Toezicht en Handhaving, Postbus 94370, 1090 GJ Amsterdam. Vermeldt u hierbij ons zaaknummer WN2017-004326?

Wilt u niet dat uw persoonlijke gegevens bekendgemaakt worden bij de aanvrager? Laat ons dat dan schriftelijke weten.

Meer informatie

Hebt u vragen over dit onderwerp? Neem dan contact op met de heer H.T.J. Wester, telefoon 06-12356067. Als u daarbij ons zaaknummer WN2017-004326 vermeldt, kunnen wij u sneller helpen.

 

Amsterdam, 21 februari 2018.