1e begrotingswijziging 2018 en ontwerpbegroting 2019 Gemeenschappelijk Regeling Het Waterschapshuis

Het dagelijks bestuur van ons waterschap maakt bekend dat de 1e begrotingswijziging 2018 en de ontwerpbegroting 2019 van de Gemeenschappelijke regeling Het Waterschapshuis (de regie- en uitvoeringsorganisatie voor de waterschappen op het gebied van Informatie en Communicatie Technologie) met ingang van 20 februari 2018 gedurende een periode van twee weken ter inzage ligt. Zienswijzen kunnen tot 6 maart 2018 schriftelijk of mondeling bij het dagelijks bestuur, postbus 148, 7000 AC Doetinchem worden ingediend.

 

Naar boven