Waterschapsblad van Waterschap Limburg

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Waterschap LimburgWaterschapsblad 2018, 12839Overige overheidsinformatieWaterschapsverkiezingen 2019; register aanduidingen politieke groeperingen

Ter voldoening aan het bepaalde in artikel G 2A van de Kieswet heeft het centraal stembureau voor de verkiezingen van het Algemeen Bestuur van het Waterschap Limburg op 27 december 2018 besloten tot registratie van de aanduidingen van de politieke groeperingen en de registratie van personen die als gemachtigden van de groeperingen zijn aangewezen met diens plaatsvervangers. De groeperingen en de personen zijn opgenomen in het register, model G 1-2, 2017-Z9229/2018-D208672, dat als pdf-bestand behoort bij deze bekendmaking.

Roermond, 31 december 2018

de voorzitter van het centraal stembureau van Waterschap Limburg,

drs. ing. P.F.C.W. van der Broeck