Start van deze pagina
Skip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Overheid.nl - de wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden.

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Tekstgrootte
+


Jaargang 2018
Nr. 12658

Gepubliceerd op 27 december 2018 09:00
Inhoudsopgave

Gerelateerde informatie


Geconsolideerde regelgeving

Wijziging Delegatiebesluit waterschap Scheldestromen 2011

 

Registratienummer: 2018019637

 

De algemene vergadering van waterschap Scheldestromen;

gezien het voorstel van het dagelijks bestuur van woensdag 14 november 2018, nr. 2018019697;

gelet op het bepaalde in art. 56 en 78 van de Waterschapswet,

 

besluit:

 

I. [Wijzigt Keur watersysteem Waterschap Scheldestromen 2012]

 

II. [Wijzigt Keur watersysteem Waterschap Scheldestromen 2012]

 

III. Het Delegatiebesluit waterschap Scheldestromen 2011 als volgt te wijzigen.

 

- Aan de titel van artikel 7 wordt toegevoegd: “en wijzigingen van de grondwaterkaart”.

 

- Aan de tekst van artikel 7 wordt na “Waterwet” toegevoegd: “en het wijzigen van de grondwaterkaart als bedoeld artikel 4.10 van de Keur watersysteem Waterschap Scheldestromen 2012.”

 

IV. Dit besluit treedt in werking op de dag na bekendmaking ervan.

 

 

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van de algemene vergadering van donderdag 12 december 2018 van waterschap Scheldestromen.

  

dr. A.P.M.A. Vonck,

secretaris-directeur

mr. drs. A.J.G. Poppelaars,

dijkgraaf

 

 

 

Inhoudsopgave

Er is geen inhoudsopgave aanwezig.


SnelzoekenInfo

Snelzoeken
U kunt dit veld gebruiken om te zoeken op
–een vrije zoekterm voor het zoeken op tekst (bijvoorbeeld "milieu")
–een betekenisvolle zoekterm voor het zoeken naar specifieke publicaties (bijvoorbeeld dossiernummer '32123' of 'trb 2009 16').
U kunt termen combineren door EN te zetten tussen de termen (blg 32123 EN milieu).
U kunt zoeken op letterlijke tekst door '' om de term te zetten. ('appellabele toezeggingen').

Voor meer mogelijkheden en uitleg verwijzen wij u naar de help-pagina's van Officiële bekendmakingen op overheid.nl