Waterschapsblad van Waterschap Scheldestromen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Waterschap ScheldestromenWaterschapsblad 2018, 12475Overige besluiten van algemene strekkingBekendmaking wijziging geregistreerde aanduiding

De voorzitter van het centraal stembureau voor de verkiezing van de leden van de algemene vergadering van Waterschap Scheldestromen maakt bekend dat het centraal stembureau op 12 december 2018 het volgende besluit heeft genomen aangaande een verzoek tot wijziging van de registratie van een aanduiding als bedoeld in artikel G 2a van de Kieswet:

- in te stemmen met het verzoek van de Algemene Waterschapspartij tot wijziging van de aanduiding ‘AWP Zeeland’ in ‘AWP niet politiek wel deskundig’.

Belanghebbenden kunnen, tot en met 27 december 2018, tegen deze beslissing beroep instellen bij de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 AE ’s-Gravenhage.

 

Middelburg, 20 december 2018

De voorzitter van het centraal stembureau,

Mr. Drs. A.J.G. Poppelaars

[