Bekendmaking registratiebesluiten centraal stembureau Waterschap Rijn en IJssel

De voorzitter van het centraal stembureau van Waterschap Rijn en IJssel maakt bekend, dat het centraal stembureau in zijn vergadering van maandag 10 december 2018 heeft

besloten:

 

A.  Van geregistreerde belangengroepering de namen van gemachtigde en plv. gemachtigde tewijzigen in het register van aanduidingen.

o Water Natuurlijk: de gemachtigde en plv. gemachtigde zijn nu: A.E.H. van Helvoirt- Looman (gemachtigde) en M.P. Mobach. (plv. gemachtigde);

B.  De volgende aanduiding van de groepering te wijzigen en dat als gemachtigde van deze groepering en plaatsvervangend gemachtigde zijn aangewezen.

o Naam groepering: de naam Vereniging Kleine Kernen is gewijzigd door de fusie met de federatie Dorpshuizen in Gelderland in: Vereniging Dorpshuizen en Kleine Kernen Gelderland. De aanduiding is: Vereniging Dorpshuizen en Kleine Kernen.

De gemachtigde en plv. gemachtigde zijn: P. van Heek (gemachtigde) en S. Salomons (plv. gemachtigde).

 

Rechtsbescherming

Iedere belanghebbenden kan tot uiterlijk op de zesde dag na bekendmaking van dit besluit beroep instellen bij de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, 

Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

 

Informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met mevrouw C. Molenaar, telefoon (0314)

369 369 of email:  communicatie@wrij.nl

 

Doetinchem, 10 december 2018,

De voorzitter van het centraal stembureau, drs.H.Th.M. Pieper

 

Naar boven