Waterschapsblad van Waterschap Noorderzijlvest

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Waterschap NoorderzijlvestWaterschapsblad 2018, 11875Beschikkingen | afhandelingWatervergunning voor het gedeeltelijk verleggen van hoofdwatergang Oudedijkstermaar ter hoogte van Sint Annerweg 50 te Bedum.

Terinzagelegging

Het besluit en de bijbehorende stukken liggen ter inzage van 28 november 2018 tot en met 8 januari 2019 bij het waterschap Noorderzijlvest, Stedumermaar 1 te Groningen.

Bezwaar maken

Tijdens deze periode kunnen belanghebbenden schriftelijk bezwaar indienen bij het dagelijks bestuur van het waterschap Noorderzijlvest. U kunt ook digitaal uw bezwaarschrift indienen. Dit kunt u doen via een formulier op onze website www.noorderzijlvest.nl/bezwaar 

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Jos Kleefsman, bereikbaar via telefoonnummer 050 - 3048911.