Waterschapsblad van Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Hoogheemraadschap van Schieland en de KrimpenerwaardWaterschapsblad 2018, 11867Overige overheidsinformatieBekendmaking projectplan Waterwet Amoveren oude Snelle Sluis

Op 27 september 2017 heeft het algemeen bestuur van het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard besloten dat de oude Snelle Sluis in Moordrecht (gelegen ter hoogte van Schielands Hoge Zeedijk nr. 3 in Moordrecht) wordt gesloopt.

Voor de sloop van de oude Snelle Sluis in Moordrecht is een projectplan Waterwet opgesteld. Beoogd resultaat van de sloop is om de zijkanten van de dijk te herstellen zonder nadelige effecten voor de omgeving. Om dit te kunnen realiseren zijn diverse onderzoeken uitgevoerd, zoals een visuele inspectie, een inmeting, een natuurtoets, een bouwkundige opname en geotechnisch en milieukundig onderzoek. Deze deelonderzoeken vormen de basis voor dit projectplan. De planning is dat het project op 1 april 2019, dus voor het vaarseizoen, klaar is.

 

Inspraak 

Namens het college van dijkgraaf en hoogheemraden heeft de opdrachtgever op 28 november 2018 het projectplan vastgesteld en besloten deze ter inzage te leggen. Het projectplan ligt ter inzage vanaf 4 december 2018 t/m 15 januari 2019 op het kantoor van het hoogheemraadschap aan de Maasboulevard 123 in Rotterdam en is als bijlage toegevoegd bij deze digitale bekendmaking. Belanghebbenden hebben gedurende deze periode de mogelijkheid om een bezwaarschrift in te dienen bij het hoogheemraadschap. 

 

Beroep 

Na de bezwaarschriftenprocedure bestaat er voor belanghebbenden die eerder een bezwaarschrift hebben ingediend, nog de mogelijkheid om beroep in te stellen bij de rechtbank Rotterdam

Op onze website http://www.hhsk.nl staat aangegeven wie bezwaar kan maken. U vindt daar ook andere belangrijke informatie over het indienen van beroep of het indienen van een verzoek om een voorlopige voorziening.

 

Informatie 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Peter van der Veeken via telefoonnummer 06 54917519 of via het e-mailadres: p.vander.veeken@hhsk.nl.