Waterschapsblad van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Hoogheemraadschap De Stichtse RijnlandenWaterschapsblad 2018, 11831Overige overheidsinformatieOpenbare vergadering algemeen bestuur op 19 december

Op woensdag 19 december 2018 om 19.30 uur komt het algemeen bestuur bijeen in een openbare vergadering. De vergadering wordt gehouden in het waterschapskantoor, Poldermolen 2 te Houten.

 

Agenda en stukken

De agenda en de daarbij behorende stukken liggen tijdig voor de betreffende vergadering tijdens kantooruren (9.00-12.00 uur en 14.00-16.00 uur) voor een ieder ter inzage op het waterschapskantoor. De vergaderstukken zijn tevens digitaal te raadplegen op onze website https://www.hdsr.nl/bestuur-organisatie/artikel/

 

P.J.M. Poelmann, dijkgraaf.

Houten, 3 december 2018