Bekendmaking wijzigingsbesluit geregistreerde aanduiding Centraal Stembureau Waterschap Rijn en IJssel

De voorzitter van het centraal stembureau van Waterschap Rijn en IJssel

maakt bekend, dat het centraal stembureau in zijn vergadering van maandag

12 november het volgende besluit heeft genomen aangaande een verzoek tot

wijziging van de registratie van een aanduiding als bedoeld in artikel G 2a van

de Kieswet:

- In te stemmen met het verzoek van de Algemene Waterschapspartij tot

wijziging van de aanduiding 'Algemene Waterschapspartij' in 'AWP niet

politiek wel deskundig'.

 

Rechtsbescherming

Iedere belanghebbenden kan tot uiterlijk op de zesde dag na bekendmaking

van dit besluit beroep instellen bij de afdeling Bestuursrechtspraak van de

Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

 

Informatie

Het register van aanduidingen, als bedoeld in artikel G2a, eerste lid van de

Kieswet zal overeenkomstig worden aangepast. U kunt dit register raadplegen

op de website van het waterschap.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met mevrouw C. Molenaar,

telefoon (0314) 369 369 of email: communicatie@wrii.nl.

Naar boven