Grondbeleid HHNK 2017-2022 vastgesteld

Het college van Hoofdingelanden heeft op 13 december 2017 het Grondbeleid 2017-2022 vastgesteld. Het nieuwe Grondbeleid bestaat uit een Algemeen (strategisch) deel en vijf deelnota's;

 • 1.

  Erfpacht;

 • 2.

  Pacht;

 • 3.

  Grondtransacties en gronduitgiften;

 • 4.

  Verhuur Jachtrechten;

 • 5.

  Vestigen zakelijke rechten afvalwatertransportleidingen.

 

Met het vaststellen van dit beleid zijn alle voorgaande nota's en documenten over onbebouwde eigendommen vervallen. In het geactualiseerde Grondbeleid staat hoe HHNK met zijn eigendom omgaat en wat van HHNK bij grondtransacties kan worden verwacht. Een groot deel van het nieuwe Grondbeleid is bestaande praktijk. Het beleid is aan de hand van de praktijk beschreven en op enkele punten aangescherpt of gewijzigd. Bij de uitgifte van gronden worden voortaan eenheidsprijzen gehanteerd. Het uitgangspunt is overigens ongewijzigd gebleven; namelijk uitgifte tegen een marktconforme waarde.

 

Naar boven