Waterschapsblad van Waterschap Noorderzijlvest

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Waterschap NoorderzijlvestWaterschapsblad 2018, 11362Overige overheidsinformatieOntwerp-verordening behandeling bezwaarschriften en klachten waterschap Noorderzijlvest 2019 ter inzage

Het dagelijks bestuur heeft in de vergadering van 13 november 2018 de ontwerp-verordening behandeling bezwaarschriften en klachten waterschap Noorderzijlvest 2019 vastgesteld.

De ontwerp-verordening ligt vanaf nu zes weken ter inzage.

 

Zienswijze

U kunt een zienswijze indienen over de ontwerp-verordening. Uw zienswijze kunt u dan richten aan het dagelijks bestuur van waterschap Noorderzijlvest, Postbus 18, 9700 AA Groningen.

 

Meer informatie

Als u vragen heeft over de verordening of u wenst meer informatie te ontvangen, dan kunt u tijdens kantooruren contact opnemen met de afdeling Bestuurlijk juridische zaken via het telefoonnummer 050-304 89 11.