Waterschapsblad van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Hoogheemraadschap De Stichtse RijnlandenWaterschapsblad 2018, 11344Overige overheidsinformatieBenoeming lid algemeen bestuur in verband met opengevallen plaats

De voorzitter van het centraal stembureau van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden maakt bekend dat de heer W. van der Steeg (PvdD) per 5 november 2018 ontslag heeft genomen als lid van het algemeen bestuur.

 

Per 14 november 2018 is op de opengevallen plaats mevrouw I.E. Korteweg benoemd. Tijdens de vergadering van het algemeen bestuur op 14 november 2018 heeft het onderzoek van de geloofsbrieven en de installatie plaats gevonden.

 

Houten, 15 november 2018

P.J.M. Poelmann

Voorzitter centraal stembureau