Waterschapsblad van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Hoogheemraadschap De Stichtse RijnlandenWaterschapsblad 2018, 10928Overige overheidsinformatieInspraak ontwerp-projectplan Nieuwbouw stuw Vlist-Oostzijde

Het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het waterschap heeft het ontwerp-projectplan voor de nieuwbouw van stuw Vlist-Oostzijde vrijgegeven voor inspraak.

In het projectplan staan de werkzaamheden beschreven die het waterschap wil gaan uitvoeren. Van 5 november t/m 17 december 2018 kunt u inspreken op het ontwerp-projectplan.

 

Stukken inzien

 

U kunt het ontwerp-projectplan voor de nieuwbouw van stuw Vlist-Oostzijde digitaal inzien via https://www.hdsr.nl/beleid-plannen/projectenkaart/krimpenerwaard-voorh/stuw-vlist-oostzijde/https://www.hdsr.nl/beleid-plannen/projectenkaart/bilt/aanpassen

Bent u niet in de gelegenheid om het ontwerp-plan digitaal in te zien? Dan kunt u een papieren versie inzien op de volgende locatie:

 

Zienswijze

 

Als u schriftelijk uw zienswijze wilt geven op dit ontwerp-plan, dan kunt u die uiterlijk tot en met 17 december 2018 indienen bij Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden, postbus 550, 3990 GJ Houten of via post@hdsr.nl. Op de website vindt u een reactieformulier dat u kunt gebruiken.

 

Het college van het waterschap informeert iedereen die ingesproken heeft over de wijze waarop de inspraakreactie in het projectplan wordt verwerkt. Dit gebeurt, nadat het college het plan vaststelt.

 

Meer informatie

 

Heeft u nog vragen? Neemt u dan contact op met projectbeheerder David Reurslag, tel. 06-15068429 of via de e-mail david.reurslag@hdsr.nl 

 

Houten, 5 november 2018.