Waterschapsblad van Waterschap Scheldestromen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Waterschap ScheldestromenWaterschapsblad 2018, 10729Overige overheidsinformatiePublicatie ontwerp-Vergunningenkader Waterkeringen 2018

Het waterschap heeft ontwerp-Vergunningenkader Waterkeringen 2018 vastgesteld. Het betreft het toetsingskader voor het verlenen van watervergunningen voor waterkeringen op basis van de Keur watersysteem waterschap Scheldestromen 2012. Het ontwerpvergunningenkader is een actualisatie van het nu geldende Vergunningenbeleid Waterkeringen 2012.

Het ontwerp-vergunningenkader ligt met ingang van 29 oktober tot 10 december 2018, 2018, ter inzage bij de receptie van de waterschapskantoren van waterschap Scheldestromen in Middelburg en Terneuzen, elke werkdag van 8.00 tot 17.00uur. Gedurende deze periode kunnen schriftelijke zienswijzen worden ingebracht op het ontwerp-vergunningenkader. Deze zienswijzen moeten worden gestuurd naar het dagelijks bestuur van waterschap Scheldestromen, Postbus 1000 4330 ZW Middelburg.