Correctie op eerdere bekendmaking: Benoeming lid algemeen bestuur Waterschap Rijn en IJssel van 22 oktober 2018 met nummer 10441

De voorzitter van het centraal stembureau van Waterschap Rijn en IJssel maakt ingevolge het bepaalde in artikel W7 Kieswet bekend dat de heer J.M. Hollander, wonende te Barchem, gemeente Lochem, nummer 5 op de kandidatenlijst van de Partij van de Arbeid, op 15 oktober 2018 per 6 november 2018 is benoemd tot lid van het algemeen bestuur van Waterschap Rijn en IJssel. De heer Hollander volgt mevrouw Rutting op die zich terugtrekt als bestuurslid van Waterschap Rijn en IJssel.

Doetinchem, 15 oktober 2018

De voorzitter van het stembureau van Waterschap Rijn en IJssel

 

Naar boven