Waterschapsblad van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Hoogheemraadschap De Stichtse RijnlandenWaterschapsblad 2018, 10509Overige overheidsinformatieOpenbare vergadering algemeen bestuur (gewijzigde tijd) op 14 november

Op woensdag 14 november 2018 om 13.30 uur komt het algemeen bestuur bijeen in een openbare vergadering. Tijdens deze vergadering wordt o.a. de begroting 2019 vastgesteld.

De vergadering wordt gehouden in het waterschapskantoor, Poldermolen 2 te Houten.

Agenda en stukken

De agenda en de daarbij behorende stukken liggen tijdig voor de betreffende vergadering tijdens kantooruren (9.00-12.00 uur en 14.00-16.00 uur) voor een ieder ter inzage op het waterschapskantoor. De vergaderstukken zijn tevens digitaal te raadplegen op onze website https://www.hdsr.nl/bestuur-organisatie/artikel/

 

P.J.M. Poelmann, dijkgraaf.

Houten, 30 oktober 2018