Benoeming lid algemeen bestuur Waterschap Rijn en IJssel

De voorzitter van het centraal stembureau van Waterschap Rijn en IJssel maakt ingevolge het bepaalde in artikel W7 Kieswet bekend dat op 15 oktober 2018 de heer J.M. Hollander, wonende te Borculo, nummer 5 op de kandidatenlijst van de Partij van de Arbeid, per 6 november 2018 is benoemd tot lid van het algemeen bestuur van Waterschap Rijn en IJssel. De heer Hollander volgt mevrouw Rutting op die zich terugtrekt als bestuurslid van Waterschap Rijn en IJssel.

Het algemeen bestuur zal in zijn vergadering van 6 november 2018 na onderzoek van de geloofsbrieven over de toelating besluiten.

Doetinchem, 15 oktober 2018

De voorzitter van het stembureau van Waterschap Rijn en IJssel

 

Naar boven