Tervisielegging en verkrijgbaarstelling begroting 2019 en meerjarenraming 2019-2022

Met ingang van dinsdag 23 oktober 2018 ligt ter inzage en is verkrijgbaar de begroting 2019 en meerjarenraming 2019-2022, in verband met de behandeling hiervan in de vergadering van het algemeen bestuur op 6 november 2018.

De begroting c.a. ligt tijdens kantooruren ter inzage op het kantoor van het waterschap, Liemersweg 2 in Doetinchem.

Wilt u een geprint exemplaar van de begroting c.a. ontvangen, dan kunt u contact opnemen met het directiesecretariaat van het waterschap, telefoon (0314) 369 350.

 

drs. H.Th.M. Pieper, dijkgraaf

Naar boven