Waterschapsblad van Waterschap Scheldestromen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Waterschap ScheldestromenWaterschapsblad 2017, 9997Overige overheidsinformatieTer inzage

De concepten van de programmabegroting 2018/meerjarenraming 2018-2021 en van de 2e wijziging programmabegroting 2017 liggen ter inzage bij waterschap Scheldestromen. U kunt het ontwerp inzien in de hoofdkantoren van het waterschap, Kanaalweg 1 te Middelburg en Kennedylaan 1 te Terneuzen. De behandeling van deze stukken vindt plaats in de algemene vergadering van 16 november 2017. Zienswijzen kunnen vooraf worden ingediend bij de algemene vergadering van het waterschap. Het adres is: Algemene Vergadering waterschap Scheldestromen, Postbus 1000, 4333 ZW Middelburg.

Een exemplaar van de documenten is te downloaden via www.scheldestromen.nl