Aanvraag watervergunning voor het wijzigen van watervergunning W-17.00196 in verband met het verplaatsen van het retourveld voor het onttrekken van grondwater tijdens het bouwen van een kantorencomplex met kelder ter hoogte van de Parnassusweg nabij de Gustav Mahlerlaan in Amsterdam - AGV - W-17.02200

Bij het Waterschap Amstel, Gooi en Vecht (AGV) is een watervergunning aangevraagd voor het wijzigen van watervergunning W-17.00196 in verband met het verplaatsen van het retourveld voor het onttrekken van grondwater tijdens het bouwen van een kantorencomplex met kelder ter hoogte van de Parnassusweg nabij de Gustav Mahlerlaan in Amsterdam. Waternet behandelt deze aanvraag namens AGV.

Stukken inzien

Vanaf 5 oktober 2017 kunt u de aanvraag en de bijbehorende stukken inzien via het digitale Waterschapsblad van AGV op www.overheid.nl. De stukken hangen als ‘Externe bijlagen’ aan deze publicatie (linker kolom).

Zienswijze geven

Tot 20 oktober 2017 kunt u bij ons uw zienswijze bij de aanvraag geven. Dit kan zowel schriftelijk als mondeling. Stuur uw zienswijze naar: Het dagelijks bestuur van AGV/Waternet, afdeling Vergunningen, Toezicht en Handhaving, Postbus 94370, 1090 GJ Amsterdam. Vermeldt u hierbij onze casecode W-17.02200?

Wilt u niet dat uw persoonlijke gegevens bekendgemaakt worden bij de aanvrager? Laat ons dat dan schriftelijke weten.

Meer informatie

Hebt u vragen over dit onderwerp? Neem dan contact op met de heer K. Wijtenburg, telefoon 020 608 5381. Als u daarbij onze casecode W-17.02200 vermeldt, kunnen wij u sneller helpen.

 

Amsterdam, 5 oktober 2017.

Naar boven