Vaststelling en inwerkingtreding Verordening behandeling bezwaren Waterschap Rijn en IJssel 2017

Het algemeen bestuur  heeft op 12 september 2017 vastgesteld de ‘Verordening behandeling bezwaren waterschap Rijn en IJssel 2017’.

De verordening treedt in werking op 14 september 2017.

Toelichting

De verordening regelt de wijze van behandeling van bezwaren tegen besluiten van het waterschap. 

De volledige tekst van de verordening met toelichting (in pdf-formaat) kunt u inzien door middel van de koppeling die op deze pagina staat onder 'externe bijlagen'.

Inlichtingen

Voor verdere informatie over de verordening kunt u tijdens kantooruren contact opnemen met de  heer drs. M.C.A. Spee, telefoon 0314-369361, email: m.spee@wrij.nl .

 

Naar boven