Bekendmaking Inkoop- en aanbestedingsbeleid Waterschap Rijn en IJssel 2017

Op 15 augustus 2017 heeft het college dijkgraaf en heemraden het herziene Inkoop- en aanbestedingsbeleid van Waterschap Rijn en IJssel vastgesteld. Dit besluit vervangt het Inkoop-en Aanbestedingsbeleid 2013.

Het nieuwe inkoopbeleid staat in de bijlage.

Op grond van artikel 8:3 van de Algemene wet bestuursrecht kan geen beroep tegen dit besluit worden ingesteld.

 

Naar boven