Waterschapsblad van Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Hoogheemraadschap van Schieland en de KrimpenerwaardWaterschapsblad 2017, 6551Overige besluiten van algemene strekkingBekendmaking wijziging Bevoegdhedenregister HHSK

Het college van dijkgraaf en hoogheemraden van Schieland en de Krimpenerwaard maakt bekend dat zij op 11 april 2017 en 27 juni 2017 heeft besloten tot wijziging van het Bevoegdhedenregister van Schieland en de Krimpenerwaard.

In het Bevoegdhedenregister zijn (onder)mandaten, (onder)volmachten en (onder)machtigingen opgenomen. In het register zijn de functionarissen genoemd die bevoegd zijn om voor bepaalde zaken namens dijkgraaf en hoogheemraden besluiten te nemen en te ondertekenen. Het gewijzigde register treedt in werking op de dag na deze bekendmaking.

Het Bevoegdhedenregister ligt van 20 juli tot en met 30 augustus 2017 ter inzage op het kantoor van Schieland en de Krimpenerwaard aan de Maasboulevard 123 in Rotterdam. Het register is ook als bijlage toegevoegd bij deze digitale bekendmaking.

Belanghebbenden kunnen tegen het Bevoegdhedenregister van 20 juli tot en met 30 augustus 2017 bezwaar maken. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan het college van dijkgraaf en hoogheemraden van Schieland en de Krimpenerwaard, Postbus 4059, 3006 AB Rotterdam.