Start van deze pagina
Skip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Overheid.nl - de wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden.

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Tekstgrootte
+


Jaargang 2017
Nr. 6497

Gepubliceerd op 17 juli 2017 09:00

Hoogheemraadschap van Delfland – Gemaal Klaas Engelbrechtspolder

Het college van dijkgraaf en hoogheemraden van Delfland maakt ter voldoening aan artikel 3:42 van de Algemene wet bestuursrecht bekend dat op d.d. 10 juli 2017 het navolgende ontwerp-besluit is genomen.

Ontwerp-projectplan Gemaal Klaas Engelbrechtspolder

Het ontwerp-projectplan heeft betrekking op de bouw van een nieuw gemaal in de Klaas Engelbrechtspolder, inclusief het graven van een waterplas, aanleggen van een aanvoerduiker naar het gemaal en een visinlaat-voorziening vanuit boezem. Daarnaast worden enkele kavelwerken in de polder uitgevoerd, waaronder het vervangen van een dam en duiker. Het project ligt in de Klaas Engelbrechtspolder te Schipluiden in de gemeente Midden-Delfland. Het gemaal komt langs de Dorppolderweg en de boezemtak De Zijde.

Op dit besluit is de Crisis- en herstelwet van toepassing. Dit heeft voor de huidige zienswijzefase geen gevolgen maar wel consequenties voor de indieningsvereisten van een beroepschrift in een latere beroepsfase.

Het ontwerp-besluit en de daarop betrekking hebbende stukken kunt u raadplegen via de bijlagen bij deze publicatie vanaf 18 juli 2017 tot en met het einde van de hierna genoemde termijn. Het is ook mogelijk om de stukken te komen inzien bij het Hoogheemraadschap van Delfland. U kunt hiervoor een afspraak maken via onderstaande contactgegevens.

Ingezetenen en belanghebbenden kunnen gedurende de periode van zes weken vanaf de eerste dag, volgend op de datum van bekendmaking hun zienswijze over het ontwerpbesluit schriftelijk of mondeling kenbaar maken. Schriftelijke zienswijzen kunnen worden ingediend bij het college van dijkgraaf en hoogheemraden van Delfland, postbus 3061, 2601 DB Delft, t.a.v. W. van Liere onder vermelding van ‘Zienswijze Gemaal Klaas Engelbrechtspolder’. Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u een afspraak maken via onderstaand telefoonnummer.

Indien u vragen hebt naar aanleiding van deze kennisgeving, dan kunt u op werkdagen van 9.00 tot 16.00 uur contact opnemen met de sector Project Management Bureau, J. Snijders telefoonnummer 015-2701922.

Inhoudsopgave

Er is geen inhoudsopgave aanwezig.


SnelzoekenInfo

Snelzoeken
U kunt dit veld gebruiken om te zoeken op
–een vrije zoekterm voor het zoeken op tekst (bijvoorbeeld "milieu")
–een betekenisvolle zoekterm voor het zoeken naar specifieke publicaties (bijvoorbeeld dossiernummer '32123' of 'trb 2009 16').
U kunt termen combineren door EN te zetten tussen de termen (blg 32123 EN milieu).
U kunt zoeken op letterlijke tekst door '' om de term te zetten. ('appellabele toezeggingen').

Voor meer mogelijkheden en uitleg verwijzen wij u naar de help-pagina's van Officiële bekendmakingen op overheid.nl