Waterschapsblad van Waterschap Scheldestromen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Waterschap ScheldestromenWaterschapsblad 2017, 6200Overige overheidsinformatieBeleidsnota Watersystemen

Van maandag 10 juli tot maandag 21 augustus ligt de beleidsnota watersystemen ter inzage. U kunt de beleidsnota in bijgevoegd pdf-document bekijken, ook ligt het document ter inzage op de waterschapskantoren in Middelburg en Terneuzen. De beleidsnota is een uitwerking van het Waterbeheerplan 2016 – 2021 waarin het beleid vertaald wordt naar concrete, meetbare doelen en ambities op het gebied van watersystemen. Onder watersystemen verstaan we het beheer van oppervlaktewater en deels het beheer van grondwater.

 

Zienswijzen

 

Van 10 juli tot 21 augustus kunt u schriftelijk bedenkingen indienen tegen de beleidsnota watersystemen. Deze bedenkingen kunt u sturen naar het dagelijks bestuur van waterschap Scheldestromen via info@scheldestromen.nl t.a.v. de heer Oomen of per post via postbus 1000, 4330 ZW Middelburg.

 

Bezoekadressen:

Kanaalweg 1, 4337 PA Middelburg

Kennedeylaan 1, 4538 AE Terneuzen