Start van deze pagina
Skip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Overheid.nl - de wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden.

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Tekstgrootte
+


Jaargang 2017
Nr. 6200

Gepubliceerd op 10 juli 2017 09:00
Inhoudsopgave

Gerelateerde informatie


Externe bijlagen

Beleidsnota Watersystemen

Van maandag 10 juli tot maandag 21 augustus ligt de beleidsnota watersystemen ter inzage. U kunt de beleidsnota in bijgevoegd pdf-document bekijken, ook ligt het document ter inzage op de waterschapskantoren in Middelburg en Terneuzen. De beleidsnota is een uitwerking van het Waterbeheerplan 2016 – 2021 waarin het beleid vertaald wordt naar concrete, meetbare doelen en ambities op het gebied van watersystemen. Onder watersystemen verstaan we het beheer van oppervlaktewater en deels het beheer van grondwater.

 

Zienswijzen

 

Van 10 juli tot 21 augustus kunt u schriftelijk bedenkingen indienen tegen de beleidsnota watersystemen. Deze bedenkingen kunt u sturen naar het dagelijks bestuur van waterschap Scheldestromen via info@scheldestromen.nl t.a.v. de heer Oomen of per post via postbus 1000, 4330 ZW Middelburg.

 

Bezoekadressen:

Kanaalweg 1, 4337 PA Middelburg

Kennedeylaan 1, 4538 AE Terneuzen

 

Inhoudsopgave

Er is geen inhoudsopgave aanwezig.


SnelzoekenInfo

Snelzoeken
U kunt dit veld gebruiken om te zoeken op
–een vrije zoekterm voor het zoeken op tekst (bijvoorbeeld "milieu")
–een betekenisvolle zoekterm voor het zoeken naar specifieke publicaties (bijvoorbeeld dossiernummer '32123' of 'trb 2009 16').
U kunt termen combineren door EN te zetten tussen de termen (blg 32123 EN milieu).
U kunt zoeken op letterlijke tekst door '' om de term te zetten. ('appellabele toezeggingen').

Voor meer mogelijkheden en uitleg verwijzen wij u naar de help-pagina's van Officiële bekendmakingen op overheid.nl