Start van deze pagina
Skip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Overheid.nl - de wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden.

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Tekstgrootte
+


Jaargang 2017
Nr. 5520

Gepubliceerd op 20 juni 2017 09:00

Ontwerp-bebouwingscontour Terneuzen

Het waterschap heeft het voornemen om een bebouwingscontour te leggen in de beschermingszone A van de primaire waterkering, ter plaatse van de Binnenvaartweg en de Scheldeboulevard te Terneuzen (documentnummer 2017015821). Het ontwerp-besluit is vanaf 26 juni 2017, gedurende 6 weken, in te zien - bij de receptie van de waterschapskantoren waterschap Scheldestromen te Middelburg en Terneuzen, elke werkdag van8.00 tot 17.00uur. Voor inzage op een ander tijdstip kunt u een afspraak maken en- op het gemeentehuis van de gemeente Terneuzen tijdens openingstijden. Gedurende deze termijn kunnen belanghebbende schriftelijke zienswijzen inbrengen tegen het ontwerpbesluit. Deze zienswijzen moeten worden gestuurd naar het dagelijks bestuur van waterschap Scheldestromen, Postbus 1000 4330 ZW Middelburg.

Inhoudsopgave

Er is geen inhoudsopgave aanwezig.


SnelzoekenInfo

Snelzoeken
U kunt dit veld gebruiken om te zoeken op
–een vrije zoekterm voor het zoeken op tekst (bijvoorbeeld "milieu")
–een betekenisvolle zoekterm voor het zoeken naar specifieke publicaties (bijvoorbeeld dossiernummer '32123' of 'trb 2009 16').
U kunt termen combineren door EN te zetten tussen de termen (blg 32123 EN milieu).
U kunt zoeken op letterlijke tekst door '' om de term te zetten. ('appellabele toezeggingen').

Voor meer mogelijkheden en uitleg verwijzen wij u naar de help-pagina's van Officiële bekendmakingen op overheid.nl