Waterschapsblad van Waterschap Scheldestromen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Waterschap ScheldestromenWaterschapsblad 2017, 4226Overige overheidsinformatieTer inzage legging Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van werken, "UAV", en het normblad NEN 2699:2017

Het dagelijks bestuur van Waterschap Scheldestromen heeft op 19 april 2017 besloten de in de Tarieventabel van de Legesverordening waterschap Scheldestromen 2016 genoemde Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van werken, “UAV”, en het normblad NEN 2699:2017 bekend te maken door deze vanaf heden voor onbepaalde tijd ter inzage te leggen op het Waterschapkantoor te Middelburg (Kanaalweg 1, 4337 PA).