Waterschapsblad van Waterschap Scheldestromen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Waterschap ScheldestromenWaterschapsblad 2017, 4100Overige overheidsinformatieWatervergunning

Het waterschap heeft op 4 mei 2017 een watervergunning verleend aan Dura Vermeer Ondergrondse infra B.V voor het onttrekken grondwater ten behoeve van modificaties 5, 6 en 7 aan de aardgastransportleiding GNIPA Terneuzen-Oostburg, ter hoogte van de Langeweg in Hoek.