Waterschapsblad van Waterschap Scheldestromen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Waterschap ScheldestromenWaterschapsblad 2017, 3989Overige overheidsinformatieWatervergunning

Het waterschap heeft op 2 mei 2017 een watervergunning verleend aan Dura Vermeer Ondergrondse infra B.V voor het onttrekken van grondwater ten behoeve van het uitvoeren van modificatie 10 aan de aardgastransportleiding GNIPA Terneuzen-Oostburg, ter hoogte van de Oranjedijk in Waterlandkerkje.