Start van deze pagina
Skip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Overheid.nl - de wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden.

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Tekstgrootte
+


Jaargang 2017
Nr. 3671

Gepubliceerd op 25 april 2017 09:00
Inhoudsopgave

Gerelateerde informatie


Externe bijlagen

Tijdelijke watervergunningen

Het waterschap is voornemens 3 (tijdelijke) watervergunningen te verlenen voor de bouw van een paviljoen ‘plan Pier 7’ op het Badstrand te Vlissingen.

De ontwerp besluiten lagen vanaf 21 februari 2017 tot en met 4 april 2017 ter inzage.

Tegen deze ontwerp besluiten zijn geen zienswijzen ingekomen.

De definitieve besluiten liggen ter inzage op de waterschapskantoren in Middelburg en Terneuzen, elke werkdag van 8.00 uur tot 17.00 uur, vanaf 25 april 2017 tot 7 juni 2017.

De besluiten liggen ook ter inzage op het gemeentehuis van de gemeente Vlissingen.

Gedurende de bovengenoemde termijn kan er over deze besluiten schriftelijk beroep worden ingesteld door:

  • 1.

    De aanvragers van de vergunning;

  • 2.

    belanghebbende aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat zij naar aanleiding van de ontwerpvergunning geen zienswijze naar voren hebben gebracht. 

Beroep kan worden ingesteld door indiening van een gemotiveerd, gedateerd en ondertekend beroepschrift bij de Rechtbank Zeeland-West-Brabant, Team bestuursrecht, Postbus 90006 4800 Breda. 

Indien beroep wordt ingesteld kan tevens op grond van artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht de voorzieningenrechter bij de Rechtbank Breda worden verzocht een voorlopige voorziening te treffen, indien onverwijlde spoed dat- gelet op de betrokken belangen- vereist. In het geval gebruik wordt gemaakt van deze mogelijkheid, dient dit verzoek te worden gericht aan de Voorzieningenrechter van de rechtbank Zeeland-West-Brabant, Team bestuursrecht, Postbus 90006 4800 PA Breda.

Inhoudsopgave

Er is geen inhoudsopgave aanwezig.


SnelzoekenInfo

Snelzoeken
U kunt dit veld gebruiken om te zoeken op
–een vrije zoekterm voor het zoeken op tekst (bijvoorbeeld "milieu")
–een betekenisvolle zoekterm voor het zoeken naar specifieke publicaties (bijvoorbeeld dossiernummer '32123' of 'trb 2009 16').
U kunt termen combineren door EN te zetten tussen de termen (blg 32123 EN milieu).
U kunt zoeken op letterlijke tekst door '' om de term te zetten. ('appellabele toezeggingen').

Voor meer mogelijkheden en uitleg verwijzen wij u naar de help-pagina's van Officiële bekendmakingen op overheid.nl