Visie Omvang en Onderhoud Watersysteem

In de vergadering van 4 april 2017 heeft het dagelijks bestuur de visie Omvang en Onderhoud Watersysteem vastgesteld.

Waterschap Vechtstromen heeft zijn beleid aangepast voor de omvang en het onderhoud van het watersysteem. Waterschap gaat zich concentreren op sloten, beken, vaarten en rivieren die essentieel zijn voor een goede werking van het watersysteem. In het hele gebied van Vechtstromen gelden daarmee dezelfde regels voor de onderhoudsplicht.

Om een zorgvuldige invoering te bewerkstelligen wordt een overgangsperiode van 3 jaar ingesteld.

 

Ter inzage

De visie Omvang en Onderhoud Watersysteem en de bijhorende bijlagen treft u links aan bij ‘Externe bijlagen’. De visie en de bijhorende bijlagen liggen met ingang van 19 april 2017 tot en met 30 mei 2017 tijdens kantooruren ook ter inzage in de waterschapskantoren, Kooikersweg 1 te Almelo en Burgemeester Feithsingel 2 te Coevorden.

 

Tegen de Visie Omvang en Onderhoud Watersysteem kan geen beroep worden ingesteld.

Naar boven