Publicatie Beleidsregel nadeelcompensatie vernattingsschade

 

Het dagelijks bestuur van Waterschap Rijn en IJssel maakt bekend dat het in zijn vergadering van 6 december 2016 de Beleidsregel nadeelcompensatie vernattingsschade heeft vastgesteld.

De beleidsregel nadeelcompensatie vernattingsschade geeft aan welk beleid het waterschap hanteert voor nadeelcompensatie bij vernatting. Er geldt een procedureverordening nadeelcompensatie maar deze geeft geen inhoudelijke criteria voor de beoordeling van een schadeaanspraak op grond van vernatting. Met deze beleidsregel wordt in die lacune voorzien voor zover het vernatting van agrarische gronden betreft ten gevolge van door het waterschap genomen watermaatregelen.

U vindt de beleidsregels als bijlage bij deze bekendmaking (zie onder Externe bijlagen) en deze zijn ook te lezen op en te downloaden van de website van het waterschap: www.wrij.nl.

 

 

Naar boven