Waterschapsblad van Waterschap Scheldestromen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Waterschap ScheldestromenWaterschapsblad 2017, 3032Overige overheidsinformatieWatervergunning herinrichting openbare ruimte Dishoek

Het herinrichten van de openbare ruimte van Dishoek.

Waterschap Scheldestromen heeft op 29 maart 2017 een watervergunning verleend aan de gemeente Veere voor de herinrichting van de openbare ruimte van Dishoek.

Het betreft werkzaamheden (na)bij de straten: Kaapduinseweg, Dishoek en Honte.