Waterschapsblad van Waterschap Scheldestromen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Waterschap ScheldestromenWaterschapsblad 2017, 2597Overige overheidsinformatieWatervergunning

Het waterschap heeft op 22 maart 2017 de aan Kingfish Zeeland verleende vergunning d.d. 31 mei 2016 voor het onttrekken van grondwater ten behoeve van de realisatie van een bedrijfsgebouw aan de Oost Zeedijk 11 in Colijnsplaat gewijzigd.