Waterschapsblad van Waterschap Scheldestromen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Waterschap ScheldestromenWaterschapsblad 2017, 2512Overige overheidsinformatieWatervergunning

Het waterschap heeft op 22 maart 2017 een watervergunning verleend voor het onttrekken van grondwater ten behoeve van het aanleggen van een rioolstelsel in de Koningin Julianastraat, Prins Bernhardstraat en Beatrixstraat in Clinge.