Waterschapsblad van Waterschap Scheldestromen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Waterschap ScheldestromenWaterschapsblad 2017, 2445Overige overheidsinformatieWatervergunning

Het waterschap heeft op 20 maart 2017 een watervergunning verleend aan de provincie Zeeland voor het onttrekken van grondwater ten behoeve van het vervangen van een duiker onder de provinciale weg N258 nabij Absdale.