Start van deze pagina
Skip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Overheid.nl - de wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden.

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Tekstgrootte
+


Jaargang 2017
Nr. 2371

Gepubliceerd op 20 maart 2017 09:00

Bekendmaking ontwerpbesluit partiële wijziging legger regionale waterkeringen als gevolg van ontwikkeling Haags Buiten te Erasmusweg / Den Haag

Delfland heeft een watervergunning (nummer D2017-02-001761 / 2017-000663 verleend voor werken in het kader van de ontwikkeling van Erasmusveld. Het betreft het deelplan Haags Buiten, de realisatie van een woonwijk. Binnen dit plan worden de twee binnen het gebied gelegen doodlopende boezemwateren gedempt om een goed te ontwikkelen gebied te krijgen. De compensatie wordt gevonden langs de bestaande primaire boezemwatergang.

Als gevolg van deze plannen zal zowel aan de noordzijde als aan de zuidzijde van de boezemwatergang de regionale waterkering worden verlegd. Deze werken leiden tot het wijzigen van de legger regionale keringen.

Dijkgraaf en Hoogheemraden van Delfland maken (volgens art. 3:12 van de Algemene wet bestuursrecht) bekend dat in het kader van de uniforme openbare voorbereidingsprocedure ex afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht met ingang van 20 maart 2017 gedurende zes wekende volgende ontwerpbesluiten ingezien kunnen worden:

- het ontwerpbesluit tot (partiële) wijziging van de legger regionale waterkeringen.

U kunt de desbetreffende stukken vanaf 20 maart 2017 gedurende zes weken inzien op de locatie Delftechpark 23 te Delft, op werkdagen van 9.00-12.00 uur en van 14.00-16.00 uur. U kunt de stukken ook raadplegen via de downloads bij deze kennisgeving.

Belanghebbenden en ingezetenen kunnen gedurende de periode van terinzagelegging hun zienswijze over het ontwerpbesluit kenbaar maken. Schriftelijke zienswijzen kunnen worden ingediend bij het college van Dijkgraaf en Hoogheemraden van Delfland, Postbus 3061, 2601 DB Delft, onder vermelding van ‘Zienswijze’ en het ontwerpbesluit waarover de zienswijze is gericht. Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u een afspraak maken.

Voor het maken van een afspraak voor het indienen van een mondelinge zienswijze of voor vragen naar aanleiding van deze kennisgeving kunt u op werkdagen van 9.00-12.00 uur en van 14.00-16.00 uur contact opnemen met het Klant Contact Centrum, te bereiken op telefoonnummer (015) 260 81 08.

Inhoudsopgave

Er is geen inhoudsopgave aanwezig.


SnelzoekenInfo

Snelzoeken
U kunt dit veld gebruiken om te zoeken op
–een vrije zoekterm voor het zoeken op tekst (bijvoorbeeld "milieu")
–een betekenisvolle zoekterm voor het zoeken naar specifieke publicaties (bijvoorbeeld dossiernummer '32123' of 'trb 2009 16').
U kunt termen combineren door EN te zetten tussen de termen (blg 32123 EN milieu).
U kunt zoeken op letterlijke tekst door '' om de term te zetten. ('appellabele toezeggingen').

Voor meer mogelijkheden en uitleg verwijzen wij u naar de help-pagina's van Officiële bekendmakingen op overheid.nl