Waterschapsblad van Waterschap Scheldestromen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Waterschap ScheldestromenWaterschapsblad 2017, 2330Overige overheidsinformatieWatervergunning

De bouw van een radartoren aan de Zeedijk te Ossenisse.

Waterschap Scheldestromen heeft op 10 maart 2017 een watervergunning verleend aan Gemeenschappelijk Nautisch Beheer Scheldegebied, voor de bouw van een radartoren.