Waterschapsblad van Waterschap Scheldestromen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Waterschap ScheldestromenWaterschapsblad 2017, 2016Overige overheidsinformatieWatervergunning

Het waterschap heeft op 1 maart 2017 een watervergunning verleend voor het onttrekken van grondwater ten behoeve van bouwwerkzaamheden aan Koningin Emmaweg 20 in Vrouwenpolder.